header_image

Kontakt

Tvrtka: Phoenix metali d.o.o. za reciklažu i usluge
Skraćeno ime: Phoenix metali d.o.o.

Sjedište i adresa: STANKA PINJUHA 17, 49214 VELIKO TRGOVIŠĆE

Osnovna djelatnost: Skupljanja, oporaba i zbrinjavanje otpada
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
Direktor: Božidar Gabud, Mario Frlan

Matični broj(MB): 2385937
Matični broj subjekta (MBS): 080658326
OIB: 44810169136
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital društva: 20.000 kuna, uplaćen u cijelosti
Godina osnivanja: 2014.

Telefon: 049 236 180
Fax: 049 236 513

E-mail: phoenixmetali@phoenixmetali.hr